Skip to main content

PodcastSponsorList

A paginated list of PodcastSponsor items.

type PodcastSponsorList {
paginatorInfo: PaginatorInfo
cursorInfo: CursorInfo
data: [PodcastSponsor!]!
}

Fields

paginatorInfo (PaginatorInfo)

Pagination information about the list of items.

cursorInfo (CursorInfo)

data ([PodcastSponsor!]!)

A list of PodcastSponsor items.